Co je to „Kotlíková dotace“?

Jedná se o celorepublikové poskytování dotací na výměnu kotlů na uhlí s ručním přikládáním. Kotlíková dotace probíhá v rámci Operačního programu životního prostředí 2014 - 2020 Prioritní osy 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech.
Na výměnu zastaralých zdrojů vytápění je připraveno 9 miliard Kč z prostředků EU.

Uznatelným nákladem v Kotlíkové dotaci je:
 • Zdroj vytápění včetně nákladů na jeho instalaci
 • Nová otopná soustava nebo rekonstrukce stávající
 • Mikro energetické opatření (max. 20.000 Kč)
 • Projektová dokumentace, průkaz energetické náročnosti budovy
 

Kolik mohu získat?

Zdroj vytápění Výše podpory (%) Maximální dotace (Kč) Výše podpory ve zvýhodněných oblastech (%) Maximální dotace ve zvýhodněných oblastech (Kč)
Kotel pouze na uhlí 70 105 000 75 112 500
Kotel na uhlí a biomasu
Plynový kotel

75

112 500

80

120 000
Kotel pouze na biomasu
Tepelné čerpadlo

80

120 000

85

127 500
 
Co musím splňovat?
 • Být fyzická osoba, která vlastní RD na území ČR
 • Nahrazovaným zdrojem vytápění musí být kotel na uhlí s ručním přikládáním
 • Objektem je RD – stavba určená pro bydlení, kde je alespoň 50 % domu určeno pro bydlení
 RD musí:
 • Splňovat energetickou náročnost do třídy „C“ nebo,
 • Proběhlo zateplení v rámci dotace Nová zelená úsporám nebo,
 • Musí být provedeno "mikro" energetické opatření (navrhneme pro Vás to nejvhodnější)
 • Fotodokumentace původního zdroje napojeného na topnou soustavu a komín

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.